Witamy na naszej stronie !

Zarzdzanie procesami personalnymi to ciekawy, ale i wymagajcy obszar zarzdzania organizacj. Skuteczne dziaania pozwalaj budowa efektywny, zmotywowany zesp, ktry prowadzi firm do osignicia wyznaczonych celw biznesowych. Ze decyzje czy nieprawidowe dziaania mog natomiast powanie zagrozi stabilnemu funkcjonowaniu organizacji. Jeli odwiedzili Pastwo stron Assessio Doradztwo Personalne, to znaczy, e zaley Pastwu na realizacji strategii firmy poprzez efektywne zarzdzanie personelem.

Nazwa ?assessio? ma swoj genez w aciskim okreleniu assessor/assessoris ? czyli doradca. Odnosi si te do angielskiego okrelenia ?assess? czyli szacowa, mierzy. Assessio Doradztwo Personalne czy oba znaczenia, stawiajc sobie za cel profesjonalne doradztwo w zakresie oceny i rozwoju kompetencji. Klientw Biznesowych wspiera w skutecznym zarzdzaniu procesami personalnymi. Klientom Indywidualnym udziela profesjonalnego doradztwa w zakresie kreowania wasnej kariery zawodowej. Podstaw dziaania jest kadorazowo skuteczna ocena sytuacji i rzetelny pomiar kompetencji, dziki ktrym osigamy zamierzone cele.

Zapraszam do zapoznania si z proponowan ofert usug oraz podjcia wsplnego dziaania w zakresie zarzdzania procesami HR w organizacji lub kreowania wasnej kariery zawodowej.

Agnieszka Nastalczyk

 

Nasi PartnerzyZaufali Nam